MB

26 GRUDNIA

W drugim dniu oktawy Bożego Narodzenia, Kościół wspomina swojego pierwszego męczennika - Świętego Szczepana. Od jakże radosnej atmosfery Bożego Narodzenia przechodzimy do pełnej nienawisci i krwi sceny ukamienowania św. Szczepana. Wydarzenie to pokazuje głęboki konflikt pomiędzy grzesznym światem ludzi, którzy z tak wielkim trudem przyjmuja Miłość Boga.

FRAGMENT DO ROZWAŻANIA:

Narodzenie Jezusa
W owym czasie wyszło rozporządzenie Cezara Augusta, żeby przeprowadzić spis ludności w całym państwie. Pierwszy ten spis odbył się wówczas, gdy wielkorządcą Syrii był Kwiryniusz. Wybierali się więc wszyscy, aby się dać zapisać, każdy do swego miasta ...

Przyjdź Jezu, przyjdź, czekamy dziś
Do naszych serc, do naszych dni
Niech spłynie Twoja łaska i niech wypełni mnie
Bo nadszedł czas, by cały świat poznał Cię.

Tyś Królem jest! Wołamy przyjdź!

CZAS OCZEKIWANIA ...

Adwent to czas oczekiwania na przyjście Chrystusa. Czas ponownego otwarcia się każdego z nas na Boga i drugiego człowieka.

Otwórzmy nasze serca na Słowo Boże, aby Zbawiciel mógł na nowo przyjść do naszych serc, do naszych drzwi.

Spotkania Wspólnoty

Skrzynka Intencji Modlitewnych

Wspólnota w obiektywie kamery

Sanktuarium Matki Bożej

Słowo Boże na dziś