MB

FRAGMENT DO ROZWAŻAŃ:

NAWIEDZENIE
39 W tym czasie Maryja wybrała się i poszła z pośpiechem w góry do pewnego miasta w [pokoleniu] Judy. 40 Weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę. 41 Gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Maryi, poruszyło się dzieciątko w jej łonie, a Duch Święty napełnił Elżbietę...

1. PROCESJA Z PISMEM ŚWIĘTYM
2. TEMAT ADORACJI:
„Bóg ulepił człowieka z prochu ziemi i tchnął w jego nozdrza tchnienie życia„  Rdz. 2, 7
3. WYSTAWIENIE NAJŚWIĘTRZEGO SAKRAMENTU
4. ADORACJA
5. BŁOGOSŁAWIEŃSTWO NAJŚWIĘTSZYM SAKRAMENTEM

W POSZUKIWANIU ODPOWIEDZI ...

  1. Ile lat miał Zachariasz podczas objawienia anioła?
  2. Jak to możliwe że kapłani w Izraelu mogli mieć żony będąc ofiarowanymi Bogu?
  3. Co się stało z Zachariaszem i Elżbietą po narodzinach Jana Chrzciciela?

ROZWAŻAMY PISMO ŚWIĘTE

1 Potem Abraham powędrował stamtąd do Negebus i osiedlił się pomiędzy Kadesz a Szur. A gdy przebywał w Gerarze, 2 mawiał o swej żonie Sarze: «Jest ona moją siostrą». Wobec tego Abimelek, król Geraru, wysłał [swoich] ludzi, by zabrali Sarę. 3 Tej samej jednak nocy przyszedł Bóg do Abimeleka we śnie i powiedział do niego «Umrzesz z powodu tej kobiety, którą zabrałeś, gdyż ona ma męża»...

Spotkania Wspólnoty

Skrzynka Intencji Modlitewnych

Wspólnota w obiektywie kamery

Sanktuarium Matki Bożej

Słowo Boże na dziś