MB

Czuwanie - Archanioł GabrielDzisiejsze czuwanie przebiegało według "tradycyjnego" już porządku: na początku wystawiono dramę biblijną przedstawiającą scenę zwiastowania, następnie była adoracja Słowa Bożego, po niej - adoracja Jezusa utajonego w Hostii, uwieńczona kapłańskim błogosławieństwem. Postacią, która nam szczególnie towarzyszyła, był Święty Archanioł Gabriel, którego posłannictwo przypomina, iż Bóg jest Bogiem Wszechmocnym, który objawia człowiekowi swój plan zbawienia. Również szczególną Patronką czuwania była Matka Boża, której Osoba była bardzo często wspominana tego wieczoru. Poruszające były chwile, w których mogliśmy trwać w milczeniu w obecności Żywego Jezusa. Adoracja była niezwykle cennym sposobem na wielkopostną refleksję.

Czuwanie z Archaniołem MichałemDzisiejszemu sobotniemu spotkaniu patronował Święty Michał Archanioł. Za pośrednictwem Księcia Wojsk Anielskich uwielbialiśmy wspólnie Jezusa Eucharystycznego. Czymś niezwykłym było na nowo doświadczyć Jego potężnego wstawiennictwa, a także przypomnieć sobie Jego misję i zadanie wobec Ludu Bożego. Spotkanie rozpoczęło się od pantomimy korespondującej z tematyką adoracji. Wspólnota cieszyła się z obecności kaznodziei - ks. Radosława Króla - michality, który przybliżył nam jeszcze bardziej postać Świętego Archanioła. Każdy z uczestników czuwania mógł na nowo doświadczyć miłości i mocy Bożej.

plakat archaniol michal

Czuwanie z Archaniołem Michałem – Któż jak Bóg – 11 lutego 2017 godz. 18:00

II SOBOTA MIESIĄCA

  • Msza Święta, godz. 18.00 parafia pw. Św. Jana Chrzciciela
III NIEDZIELA MIESIĄCA
  • Msza Świeta, godz. 9.00 parafia pw. Św. Jana Chrzciciela

Oprawę liturgiczną i muzyczną, do Mszy Świetych, przygotowuje i prowadzi Wspólnota Kręgu Biblijnego.

Spotkania Wspólnoty

Skrzynka Intencji Modlitewnych

Wspólnota w obiektywie kamery

Sanktuarium Matki Bożej

Piesza Pielgrzymka Ziemi Janowskiej

Słowo Boże na dziś