MB

Pierwsze diakonie w naszej Wspólnocie zostały powołane w 2014 roku. Diakon to ten, który służy, dlatego też zadaniem diakonii jest służba na rzecz całej Wspólnoty oraz na rzecz parafii. W Pierwszym Liście do Koryntian czytamy, że różne są dary łaski, lecz ten sam Duch (por. 1 Kor 12, 4). Oznacza to, że każdy z nas jest inny, posiada różne talenty i dlatego w inny sposób może służyć dla tej samej sprawy. Odczytując potrzeby Wspólnoty obecnie działają następujące diakonie:

 

Adoracyjna:

Modlitewna:

 • Zbieranie intencji modlitewnych po sobotnim czuwaniu, oraz późniejsze rozdanie ich do omodlenia przez członków diakoni.
 • Posługa ,,Dobrego Słowa” poprzez rozdawanie cytatów Pisma Świętego, ale również wykorzystywanie innych form ewangelizacyjnych, mających miejsce najczęściej po odprawianych Mszach Świętych i innych spotkaniach modlitewnych, w których bierze udział Wspólnota.
 • Modlitwa w intencji wszelkich inicjatyw podejmowanych przez Wspólnotę.

Spotkania grupy modlitewnej odbywają się zawsze w trzecią niedzielę miesiąca, w Domu Parafialnym, po Mszy Świętej o godzinie 9.00.

Muzyczna:

 • Organizacja prób śpiewu przed czuwaniem lub innymi inicjatywami podejmowanymi przez Wspólnotę.
 • Nieustanny wkład w rozwój muzyczny diakoni, ciągła praca nad już wykonywanymi treściami muzycznymi, ich udoskonalenie oraz poszerzenie repertuaru.
 • Dobór pieśni na czuwania, na Drogi Krzyżowe i inne inicjatywy modlitewne, przydzielenie śpiewu Psalmu na Mszę Świętą.
 • Pomoc diakonii technicznej przy nastrojeniu sprzętu, śpiew do mikrofonu i pomoc w ustawieniu tonacji głosowych przed czuwaniem sobotnim i innymi inicjatywami.

Liturgiczna:

 • Oprawa Mszy Świętej.
 • Rozdzielenie pośród całej Wspólnoty: czytań, komentarzy, modlitwy wiernych, przydzielenie osób do niesienia darów.
 • Zgłoszenie kapłanowi odprawiającemu Mszę Św. oraz organiście całej oprawy liturgicznej.
 • Pomoc przy wyświetlaniu pieśni na kościelnym rzutniku, oraz obsługa projektora jako ważnego elementu pomagającego w czytelnym odbiorze głoszonych treści.
 • Przygotowanie komentarzy do Mszy Świętej, której oprawę prowadzi Wspólnota.

Techniczna:

 • Wkład w rozkładanie sprzętu nagłaśniającego przed czuwaniem i innymi inicjatywami podejmowanymi przez Wspólnotę.
 • Porządkowanie kościoła lub sali, w której spotyka się Wspólnota.
 • Przygotowanie projektora wraz z ekranem do planowanych spotkań modlitewnych.
 • Nad pracą każdej diakonii czuwa animator wybrany przez Wspólnotę. Animatorzy mają także swoich zastępców, którzy pomagają im w pracy, bądź niekiedy ich zastępują. Bycie animatorem jest posługą, nie jest to wyróżnienie ani możliwość samorealizacji. Animatorzy są odpowiedzialni za najważniejsze inicjatywy, które podejmuje Wspólnota.

Mówiąc o początkach Wspólnoty należałoby sięgnąć pamięcią do pieszej pielgrzymki z Janowa Lubelskiego na Jasną Górę. Był to rok 2008. I to właśnie na jednym z etapów pielgrzymki, podczas prowadzonej rozmowy pomiędzy dwojgiem uczestników, zrodził się pomysł spotkań z ludźmi, którzy mieliby pragnienie pochylania się nad Słowem Bożym, którzy będą starali się je rozważać i medytować, ale także uczyć się jak nim żyć na co dzień.

Początek tego pomysłu, był trochę na „partyzanta”, ponieważ spotkania wspomnianej wcześniej dwójki osób odbywały się najczęściej w ich domach, choć nie zawsze, bywało to również na łonie natury. Był to czas dzielenia się swymi poruszeniami, oraz doświadczeniami spotkania Żywego Boga w Słowie Bożym. Jednocześnie dojrzewała w sercach tych osób myśl, aby porozmawiać z księdzem proboszczem Jackiem Staszakiem o możliwości powołania do życia Wspólnoty, która uczyć się będzie jak rozważać Słowo Boże i jak je wcielać w życie.

Sytuacja się nieco „skomplikowała” kiedy osoba, która miała umówić spotkanie z kapłanem, zamiast to uczynić, wysłała do niego… list, prosząc w nim o spotkanie, które w niedługim czasie odbyło się w Domu Parafialnym. Podczas spotkania był obecny proboszcz parafii Św. Jana Chrzciciela w Janowie Lubelskim Ks. Jacek Staszak, Ks. Witold Szczur, ówczesny wikariusz parafii, oraz osoby, które o to spotkanie poprosiły. Po bardzo budującej i otwartej na powstanie nowej Wspólnoty rozmowie, w najbliższą od tego dnia niedzielę ogłoszono pierwsze spotkanie Kręgu Biblijnego, na którym oprócz „założycieli” pojawiło się dodatkowo jeszcze kilka osób. Ksiądz proboszcz wraz z księdzem wikariuszem swoją postawą zachęcali do otwierania się na bogactwo, jakie niesie ze sobą rozważnie Słowa Bożego, co było dla uczestników spotkania zachętą do poznawania Boga, przez czytanie Biblii.

Od początku powstania przez wiele lat opiekunem duchowym wspólnoty był Ks. Jacek Staszak, który służył wszystkim swoją wiedzą i wsparciem. Pomagał we wnikliwym i dogłębnym spojrzeniu na bezcenny dar, jakim jest Pismo Święte. Ks. Jacek służył także swoją pomocą w znalezieniu odpowiedzi na rodzące się pytania, jakie pojawiały się podczas pochylania się nad Słowem Bożym.

W latach 2013-2017 funkcję opiekuna wspólnoty pełnił Ks. Sylwester Utnik, obecny wikariusz Parafii Św. Pawła Apostoła w Sandomierzu.

Od września 2017 roku kapłanem odpowiedzialnym za wspólnotę Kręgu Biblijnego jest Ks. Paweł Surowiec.

Rekolekcje Kręgu Biblijnego w Olchowej Przyroda jest niezwykłą przestrzenią, w której serce człowieka może poczuć Bożą obecność. Dlatego Wspólnota Kręgu Biblijnego z par. Św. Jana Chrzciciela w Janowie Lubelskim na miejsce swoich letnich rekolekcji wybrała Olchową. Ośrodek „Brama Bieszczad” był do tego idealny! Rekolekcje odbyły się w dniach 26-28 sierpnia 2016 r.Członkowie Wspólnoty po raz kolejny doświadczyli spotkania z Bogiem, przede wszystkim poprzez udział w Eucharystii sprawowanej każdego dnia.

Spotkania Wspólnoty

Skrzynka Intencji Modlitewnych

Wspólnota w obiektywie kamery

Sanktuarium Matki Bożej

Piesza Pielgrzymka Ziemi Janowskiej

Słowo Boże na dziś