MB

Czuwanie

Czuwanie z Maryją13 maja, tak jak w każdą drugą sobotę miesiąca, zgromadziliśmy się aby wspólnie prosić Maryję, by tego wieczoru adorowała razem z nami Jezusa, którego wydała na świat, z którym nierozerwalnie związane było całe jej ziemskie życie, a z którym teraz przebywa w chwale Ojca. Wierząc, że nasz dar modlitwy podany Jezusowi Jej niepokalanymi dłońmi zostanie przez Niego przyjęty i uraduje Jego Boskie serce.

Misterium Męki Pańskiej2 Kwietnia 2017r w Janowskim Ośrodku Kultury Wspólnota Kręgu Biblijnego wystawiła Misterium Męki Pańskiej. Było to dla nas niezwykłe wydarzenie. W przygotowaniu Misterium wzięła udział większość członków Wspólnoty. Przedstawienie zrealizowano z wielkim rozmachem i, co trzeba zaakcentować, z wielkim nakładem pracy Wspólnoty. Oprócz statycznych scen rozgrywających się na scenie np. modlitwa w Ogrójcu czy sąd u Piłata, zaskoczyliśmy widzów scenami pełnymi dynamizmu.

...w budowie...

Spotkania Wspólnoty

Skrzynka Intencji Modlitewnych

Wspólnota w obiektywie kamery

Sanktuarium Matki Bożej

Piesza Pielgrzymka Ziemi Janowskiej

Słowo Boże na dziś