MB

Wiara czy uczynki?? List do Rzymian

Czy możemy mówić o wyborze pomiędzy wiarą a uczynkami??

Liturgia Godzin - Wigilia Niedzieli Męki Pańskiej

(Wigilia Niedzieli Palmowej AD 2019) Liturgia Godzin przygotowana przez Krąg Biblijny działający przy parafii św. Jana Chrzciciela w Janowie Lubelskim

"Bądźcie świadkami Królestwa Bożego"

Adoracja kończy cykl rozważań poświęconych Księdze Apokalipsy św. Jana Apostoła. Dlatego temat zapisany na plakacie promującym nasze nabożeństwo brzmi: „Bądźcie świadkami królestwa Bożego”. Jest to zarówno podsumowanie zagłębiania się w tą wspaniałą Księgę Apokalipsy, jak i motywacja do właściwego ustawienia naszego podejścia do Wielkiego Postu.

"7 Czasz z Apokalipsy Św. Jana Apostoła - Gniew Boży czy życiowa próba?"

Księga Apokalipsy to przede wszystkim symbolika. Siedem czasz wylewanych na świat, ludzkość i otaczającą rzeczywistość to obraz duchowych zagrożeń, które są obecne w świecie, ale jednocześnie jest to obraz Bożych kar, które zaciągamy poprzez nasze grzechy, zaniedbania i słabości, którym nieustannie ulegamy.

"7 Trąb z Apokalipsy Św. Jana Apostoła"

Siedem pieczęci, siedem trąb i siedem czasz z wonnościami są to różne spojrzenia na całą dotychczasową historie ludzkości. Autor biblijny dokonuje tego w kontekście Bożego objawienia: o potędze Boga, o Jego łaskawości, o ludzkiej grzeszności i w końcu o samym człowieku jako koronie całego stworzenia.

"7 pieczęci Baranka z Apokalipsy św. Jana Apostoła"

Baranek to Zmartwychwstały Jezus Chrystus,a siódemka - doskonałość. Apokalipsa Św. Jana nie dotyczy wyłącznie czasów ostatecznych, ale przede wszystkiem nas ludzi żyjących między narodzinami Syna Bożego, a końcem świata.

"7 Kościołów Apokalipsy" - to adoracja oparta na fragmencie Ap 1,4-3,22, w którym Apostoł Jan przedstawia wizję 7 świeczników czyli 7 Kościołów Azji, do których skierowane są słowa napomnienia, otuchy i przestrogi. Słowo Boże skierowane do nas w obrazie 7 Kościołów przypomina nam o konieczności powrotu do umiłowania Boga, nawet za cenę prześladowania; że skutkiem nawrócenia jest odejście od guseł, zabobonów i czarów na rzecz wiary w Boga Trójjedynego oraz ma zwrócić uwagę człowieka wierzącego na wytrwałość w dobrym i troskę o zachowanie autentycznej wiary popartej konkretnymi uczynkami.

"Oto Baranek Boży" - temat adoracji opartej na pierwszym rozdziale Apokalipsy św. Jana Apostoła. Adoracja jest pierwszą z cyklu tematycznych nabożeństw, które będą dotyczyły najczęściej czytanej księgi Nowego Testamentu w pierwotnym Kościele. Adoracja "Oto Baranek Boży" jest jednocześnie wprowadzeniem w rozważanie Apokalipsy i potraktowanie jej jako słowa Bożego inspirującego do modlitwy.
        

"Bóg ulepił człowieka z prochu ziemi i tchnął w jego nozdrza tchnienie życia"

"Biorę dziś przeciwko wam na świadków niebo i ziemię, kładę przed wami życie i śmierć, błogosławieństwo i przekleństwo. Wybierajcie więc życie, abyście żyli wy i wasze potomstwo, miłując Pana, Boga swego, słuchając Jego głosu, lgnąc do Niego; bo tu jest twoje życie i długie trwanie twego pobytu na ziemi, którą Pan poprzysiągł dać przodkom twoim".